godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/„Zdrowe lasy dla życia” - podsumowanie XXI edycji konkursu

„Zdrowe lasy dla życia” - podsumowanie XXI edycji konkursu

5 Maja 2023
„Zdrowe lasy dla życia” - podsumowanie XXI edycji konkursu

28 kwietnia w miechowskim Centrum Kultury i Sportu odbyło się  uroczyste podsumowanie działań związanych z kształtowaniem wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw proekologicznych, rozbudzaniem świadomości prozdrowotnej i ochroniarskiej wobec środowiska, poznawaniem wpływu człowieka na przyrodę i klimat.

Nad konkursem pod hasłem: „Zdrowe lasy dla życia” patronat honorowy objął Starosta Miechowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Miechów. Współorganizatorem były Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów oraz projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu  Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” realizowany przez Powiat Miechowski.

Do udziału w konkursie zgłoszono uczniów z 11 szkół podstawowych z terenu powiatu miechowskiego i krakowskiego. W konkursie wiedzy wzięło udział 70 uczniów z klas II-VIII - nagrodzono 38 uczniów; w konkursie plastycznym wzięło udział 32 uczniów (nagrodzono 16 prac); w konkursie literackim wzięło udział 16 uczniów (nagrodzono 7 prac).

Ideą przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na problemy związane z ochroną środowiska i przyrody (w tym zwłaszcza lasów) oraz znaczenia i wpływu lasów na kształtowanie lokalnego i globalnego klimatu, konieczności jego ochrony. Łącznie rozdano 61 nagród, które zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Miechów, Gminę i Miasto Miechów oraz projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu realizowany przez Starostwo Powiatowe w Miechowie.

Znaczenie konkursu w kształtowaniu postaw ekologicznych i świadomości przyrodniczo-klimatycznej wśród dzieci i młodzieży krótko podsumowała powiatowa doradczyni ds. klimatu i środowiska Marzena Wiejak, która m. in. opowiedziała o wpływie lasów na klimat, konieczność ich racjonalnego użytkowania i ochrony oraz potrzebę edukowania społeczeństwa celem zwiększenia świadomości ekologicznej.

Uroczystość została uświetniona występem szkolnego teatrzyku „Chichotek”, prowadzonego przez  Jadwigę Pasek i Elżbietę Łojan. Przedstawiono  sztukę pod tytułem  „Powrót Bociana”. Zwieńczeniem uroczystości były krótkie wystąpienia Nadleśniczego Jana Karczmarskiego oraz Wiceburmistrza Gminy i Miasta Miechów Andrzeja Banaśkiewicza, którzy podziękowali za doskonałą organizację konkursu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie - Agacie Skrzypczyk i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie konkursu oraz pogratulowali wszystkim laureatom.

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/ LIFE19 IPC/PL/000005) jest dofinansowany z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW. Artykuł przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Marzena Wiejak, powiatowy ekodoradca ds. klimatu
fot. Krzysztof Capiga, SP Nr 2 w Miechowie
logo EkoMałopolska

do góry