godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa - MIRS/Budowa boiska do piłki siatkowej przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie - edycja 2021

Budowa boiska do piłki siatkowej przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie - edycja 2021 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Budowa boiska do piłki siatkowej przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie - edycja 2021

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska do piłki siatkowej przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie - edycja 2021

Celem zadania inwestycyjnego było poszerzenie i uatrakcyjnienie ogólnodostępnej bazy sportowej dla dzieci i młodzieży mieszkających w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie. Poprawę bezpieczeństwa podczas gier zespołowych poprzez zastosowanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Zachęcenie oraz zmobilizowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, a także do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Zrealizowane zadanie niewątpliwie wpłynie pozytywnie na zdrowie i samopoczucie, a efektem będzie poprawa kondycji i siły fizycznej mieszkańców Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie.

W wyniku realizacji zadania wykonane zostało boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,0x9,0m wraz z wolną strefą (wybiegami) po 2,0m z każdej strony boiska i nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Wymiary zewnętrzne boiska z nawierzchnią poliuretanową wynoszą 22,0x13,0m.
Zamontowane zostały również dwa piłkochwyty od strony północnej i południowej boiska o długości 13 mb każdy i wysokości 6,0m. Wykonano także nowy chodnik, wykorzystując jego funkcję jako dojście do projektowanego boiska.

Dofinasowanie: 73 030,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 198 475,60 zł

 

Inwestycja zrealizowana w 2021 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach programu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS 2021"

 

do góry