godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego DP 1181K Pogwizdów-Tunel z linią LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego DP 1181K Pogwizdów-Tunel z linią LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego DP 1181K Pogwizdów-Tunel z linią LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdów - Tunel z linią kolejową LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny wraz z przebudową dojazdów

Przedsięwzięcie polega na budowie wiaduktu nad terenem kolejowym w celu połączenia dwóch istniejących odcinków drogowych w wyniku czego zostanie zlikwidowany przejazd kolejowo — drogowy kat. D w km 327,244 linii kolejowej LHS nr 65.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu miechowskiego, w gminie Charsznica, w miejscowości Pogwizdów i Uniejów - Rędziny. Jest to teren typowo rolniczy z przeważającą zabudową zagrodową, w sąsiedztwie przedsięwzięcia zlokalizowane są tereny kolejowe, nieopodal usytuowane są również tereny byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego wchodzące w skład „Państwowej Stadniny Koni Trzebienice”. Jednym z celów realizacji przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunków życia na terenach popegeerowskich poprzez budowę infrastruktury komunikacyjnej. Wiadukt ułatwi komunikację z pozostałą częścią powiatu, skróci się dojazd do stacji kolejowej.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

  1. budowę wiaduktu: długość obiektu ok. 65,0 m (3 - przęsłowy), szerokość mostu ok. 11,0 m (w tym szer. użyteczna ok. 7,6 m - jezdnia wraz z opaskami i chodnikiem),
  2. budowę drogi dojazdowej do obiektu i na obiekcie (jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 6 m i długości ok. 250 m),
  3. przebudowę sieci energetycznej, w tym przebudowę odcinka linii napowietrznej na odcinek kablowy,
  4. budowę oświetlenia na obiekcie,
  5. przebudowę lub zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

Zaprojektowano trzyprzęsłowy obiekt mostowy nad linią kolejową. Ustrój nośny stanowić będą prefabrykowane belki oraz żelbetonowa płyta pomostu. Końce belek zwieńczone zostaną żelbetowymi poprzecznicami.

Ustrój nośny zostanie oparty za pośrednictwem łożysk elastomerowych na: filarach środkowych (zaprojektowanych jako słupowe o przekroju kwadratowym) zwieńczonych u góry oszczepem i skrajanych pełnościennych przyczółkach ze skrzydłami. Obiekt zostanie posadowiony na palach fundamentowych.

Na obiekcie przewidziano żelbetonowe kapy chodnikowe, krawężniki kamienne i prefabrykowane polimerowe deski gzymsowe.
Wzdłuż krawędzi jezdni i chodnika zaprojektowano odpowiednio balustradę aluminiową i stalową barieroporęcz. Ruch pieszy od ruchu kołowego oddzielać będzie stalowa bariera sprężysta. Dodatkowo w strefie nad linią kolejową przewiduje się zastosowanie osłon przeciwporażeniowych.

Woda opadowa z wiaduktu odprowadzana będzie poprzez spadki podłużne oraz poprzeczne do wypustów mostowych, a następnie do kolektora podwieszonego do płyty pomostowej. Następnie woda odprowadzona zostanie do przydrożnego rowu otwartego.

Dofinasowanie: 8 000 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 8 964 530,03 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja 3 PGR/2022: Program Inwestycji Strategicznych

do góry