godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Charsznica | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Charsznica

Herb Gimny Charsznica

Urząd Gminy Charsznica

ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
tel. 41 3836110, 3836162
fax. 41 3836240
email:
       www.charsznica.pl

 

Wójt Gminy: Tomasz Kościelniak

Przewodniczący Rady Gminy: Zdzisław Uchto

Powierzchnia gminy: 78,28 km2
Liczba mieszkańców: 7,734 osób
Liczba sołectw: 18

Zlokalizowana w północno - zachodniej części powiatu typowo rolnicza gmina z dominującą, wysokodajną produkcją kapusty. Pola kapuściane zajmują ponad 2,5 tys. ha. W rodzinnych przetwórniach produkuje się średnio od 50 do 300 ton kwaszonek rocznie. Z racji efektów i popularyzacji tego warzywa zwana niekoronowaną kapuścianą stolicą Polski. Od 1994r. z powodzeniem organizuje Charsznickie Dni Kapusty, które już zyskały rangę międzynarodowa.

Pierwsze wzmianki pisane o Charsznicy pojawiły się w 1262r. za czasów papieża Urbana IV. Ziemia charsznicka była miejscem licznych walk narodowo - wyzwoleńczych w czasach Insurekcji Kościuszkowskiej 1794r. i wojny polsko - austriackiej 1809r. Odnotowano także epizody z czasów napoleońskich 1812r., walk z zaborcą rosyjskim w 1830r. i powstania styczniowego 1863r. Czas II wojny światowej obfitował na ziemi charsznickiej aktywną działalnością oddziałów partyzanckich.

Stacja kolejowa Miechów - Charsznica (do dzisiaj zachowany oryginalny budynek) powstała przy otwartej w 1885r. linii kolejowej iwanogrodzko - dąbrowskiej, stając się ważnym punktem komunikacyjnym. Od 1916r. do Charsznicy docierała także kolejka wąskotorowa. Usytuowanie miejscowości przy traktach kolejowych oraz przebicie do 1912r. podwójnego tunelu pod Biała Górą łączącego sąsiadujące gminy miało istotny wpływ na usprawnienie komunikacji przez Charsznicę i jej rozwój gospodarczy. Wśród wielu zasłużonych osób dla tutejszej ziemi na szczególne wyróżnienie zasłużył przedsiębiorca, finansista i filantrop Antoni Malatyński.

Teren gminy, mimo braku rezerwatów przyrody jest miejscem występowania bogatych i zróżnicowanych okazów roślinności oraz zwierząt (sarny, dziki, jelenie, lisy, bobry). W Tczycy utworzono sztuczny zalew o pow. 2,2 ha przydatny dla wędkarzy. Interesujące kościoły znajdują się w Chodowie, Uniejowie, Tczycy i Charsznicy.

do góry