godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT/Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Charsznica

Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Charsznica | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Charsznica

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa zadania: „Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Charsznica”

Całkowita wartość zadania wynosi: 177 366,00 zł.

Zadanie pod nazwą „Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Charsznica” jest w części finansowane z budżetu państwa w kwocie 115 347,00 zł.

Dotacja celowa udzielona z budżetu Wojewody w projekcie planu finansowego na 2021 r. na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na 28 luty 2022 r.
Zakres projektu obejmuje między innymi dostawę bazy BDOT500 i GESUT oraz sprawowanie nadzoru nad wykonaniem tego zadania.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy o następujących terminach realizacji:
Etap I - 13.12.2021
Etap II - 28.02.2022

do góry