godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT/Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Miechów - obszar wiejski

Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Miechów - obszar wiejski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Miechów - obszar wiejski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa zadania: „Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Miechów - obszar wiejski”

Całkowita wartość zadania wynosi: 145 263,00 zł.

Zadanie pod nazwą „Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Miechów - obszar wiejski” jest w całości finansowane z budżetu państwa w kwocie 145 263,00 zł.

Dotacja celowa udzielona z budżetu Wojewody w projekcie planu finansowego na 2021 r. na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na 15 grudnia 2021 r.
Zakres projektu obejmuje między innymi dostawę bazy BDOT500 i GESUT oraz sprawowanie nadzoru nad wykonaniem tego zadania.

Zostało podzielone na dwa etapy o następujących terminach realizacji:
Etap I - 22.10.2021
Etap II - 15.12.2021

do góry