godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/Dostawa i montaż aparatury MRI (rezonans magnetyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu św. Anny w Miechowie

Dostawa i montaż aparatury MRI (rezonans magnetyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu św. Anny w Miechowie | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Dostawa i montaż aparatury MRI (rezonans magnetyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu św. Anny w Miechowie

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Dostawa i montaż aparatury MRI (rezonans magnetyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu św. Anny w Miechowie

Aparatura MRI jest bardzo ważnym elementem diagnostyki w wielu schorzeniach, w tym również w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dostęp do niej w Szpitalu w Miechowie, który w swej strukturze posiada Oddziały o wielu specjalnościach, będzie czynnikiem zapewniającym wyrównywanie dostępu do tych świadczeń dla Pacjentów niezależenie od płci, wieku i sytuacji ekonomicznej oraz miejsca zamieszkania, zarówno dla pokolenia współczesnego jak i przyszłych pokoleń.

Dostęp do MRI uzupełnia kompleksową diagnostykę w większości chorób. Jest w wielu przypadkach niezbędny do postawienia prawidłowego rozpoznania i ustalenia właściwego leczenia oraz warunkuje wdrożenie kolejnych procedur medycznych. Inwestycja jest kompleksowa również w znaczeniu dostępu dla pacjentów ze wszystkich powiatów województwa małopolskiego i województw sąsiednich.

Nowoczesne urządzenia do MRI są energooszczędne, a posiadanie urządzenia w miejscu eliminuje konieczność transportu wielu chorych do odległych miejsc celem diagnostyki rezonansem magnetycznym, co powoduje sumaryczny spadek emisji zanieczyszczeń.

Diagnostyka rezonansem magnetycznym weszła do standardów medycznych w schorzeniach większości narządów. Liczba pacjentów hospitalizowanych (około 10 000) i pacjentów leczonych ambulatoryjnie (około 90 000) wskazuje na duże zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju diagnostykę (w tym MRI).

Efektem inwestycji jest skrócenie czasu oczekiwania na badanie i poprawa dostępności w kontekście dojazdu, a przez to przyspieszenie wdrożenia niezbędnych procedur terapeutycznych, często mające wpływ na poprawę rokowania i zmniejszenie ryzyka śmierci Pacjenta.

Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Loalnych: 1 422 515 zł
Dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach "Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej" - pakiet medyczny: 5 000 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 6 442 515 zł

Inwestycja finansowana ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w ramach "Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej" - pakiet medyczny

 

do góry