godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego

E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego | Starostwo Powiatowe w Miechowie

E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa zadania: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego”

Dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 09 stycznia 2017 r.

Umowa nr IG-III.3123.53.6.2017 pomiędzy Powiatem Miechowskim a Wojewodą Małopolskim podpisana 01 grudnia 2017 r. przewiduje współfinansowanie ze środków dotacji wkładu własnego Powiatu Miechowskiego w ramach realizacji projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego”.

Zakres projektu obejmuje między innymi dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych wraz z dostawą ortofotomapy, digitalizację dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, digitalizację, weryfikację, poprawę jakości map ewidencyjnych oraz modernizację bazy danych EGiB, zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz zakup i wdrożenie nowych e-Usług.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu został ustalony na 31grudnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 308 262,33 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 940 914,74 zł

do góry