godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Gołcza | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Gołcza

Herb Gminy Gołcza

Urząd Gminy Gołcza

32-075 Gołcza 80
tel. 12 3886029, 3886043
fax. 12 3886031
email:
www.golcza.pl

Wójt Gminy: Lesław Blacha

Przewodniczący Rady Gminy: Marek Sęk

Powierzchnia gminy: 90,27 km2
Liczba mieszkańców: 6,274 osób
Liczba sołectw: 22

Gmina Gołcza położona jest w północno - wschodniej części Małopolski. Leży na pograniczu Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Wyżyny Miechowskiej, a w części obejmuje Dłubniański Park Krajobrazowy. Przepływają przez nią rzeki: Dłubnia, Szreniawa i Gołczanka.
Najstarsze źródła pisane wspominają o Gołczy w 1325r. Po II rozbiorze Polski Gołcza znajdowała się w zaborach: austriackim i rosyjskim. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. i po II wojnie światowej gmina szybko się odbudowała i rozwijała.

Dzisiaj Gołcza stanowi centrum gminy. Największą placówką kulturalną gminy jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury im. ks. dr Jana Piekoszewskiego, upowszechnia czytelnictwo i prowadzi działalność kulturalną (twórczość, animacja, popularyzacja i ochrona kultury). Pod jej opieką pozostaje Chór „Koral”, Orkiestra Dęta „Czapelanka” z Czapel Małych i Zespół Pieśni i Tańca „Gołczawianie”.

Gminę Gołcza wyróżnia nowy ośrodek zdrowia i nowoczesna hala sportowa z kompleksem szkolnym.

Cenne zabytki architektury sakralnej to m.in. kościół p.w. św. Mikołaja z XII w. i kościół drewniany p.w. św. Katarzyny należący do Szlaku Architektury Drewnianej.

do góry