godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Miechów | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów

Herb miasta i Gminy Miechów

Urząd Gminy i Miasta Miechów

ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
tel. 41 3882530 - Informacja, DP
tel. 41 3882500 - Sekretariat
email:
                                        www.miechow.eu

Burmistrz: Dariusz Marczewski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Mateusz Sobecki

Powierzchnia gminy: 148,40 km2
Liczba mieszkańców: 20,148 osób
Liczba sołectw: 34

Największa gmina w powiecie pod względem powierzchni. Zlokalizowana jest na Wyżynie Miechowskiej, pełnej jarów i wąwozów. Teren gminy ma niewiele kompleksów leśnych (Chodówki, Gawroniec, Las Jaksicki). Także nawodnienie nie występuje w gminie w znacznej skali. Dominuje Szreniawa z dopływem Cichej. Są także Miechówka, Piotrówka i Gołczanka. Gminę tworzą 34 sołectwa. Użytki rolne stanowią aż 88% pow. gminy. Centrum gminy i powiatu jest miasto Miechów, ulokowane w kotlinie pomiędzy dwoma wzgórzami, przy rzeczkach Miechówce i Cichej.

Przez miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne w kierunkach północ-południe (trasa krajowa E-7) i wschód-zachód (dr. woj. 783) oraz linia kolejowa. W Miechowie zlokalizowane są najważniejsze instytucje - samorządy terytorialne powiatowy i miejski, sąd, prokuratura, banki, szpital, policja i straż pożarna, placówki kultury (biblioteka, galeria sztuki, dom kultury).

Ze względu na rolniczy charakter powiatu w mieście i gminie działają instytucje i firmy oraz grupy producenckie związane z tą branżą.

Miechów ma bardzo bogatą przeszłość. Jego początki sięgają roku 1163, kiedy możnowładca Jaksa z rodu Gryfitów po jednej z wypraw krzyżowych sprowadził do osady z Jerozolimy zakonników - Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, zwanych bożogrobcami, którym nadał ziemię i bogato uposażył. Wybudowany przez zakonników z funduszy Jaksy pierwszy kościół i klasztor został poświęcony w 1170r. Prawa miejskie Miechów uzyskał w 1290r. z nadania księcia Przemysła II. Zakonnicy, których także nazywano miechowitami przez ponad osiem wieków wpływali na kształt, rozwój i rolę Miechowa aż do kasaty zgromadzenia przez carat w 1819r. Kościół i klasztor miechowski pełnił rolę łącznika pomiędzy Europą chrześcijańską a Ziemią Świętą szczególnie po jej zdobyciu przez muzułmanów. Wybudowana ok. 1530r. replika Grobu Chrystusa przy miechowskim kościele przyciągała przez wieki pielgrzymów, w tym dostojników duchownych i świeckich, którzy w grodzie Jaksy uzyskiwali takie same jak w Jerozolimie odpusty. Jedną z wielu zasług bożogrobców jest wprowadzenie i upowszechnienie liturgii wielkanocnej. Zachowany do dzisiaj kompleks kościelno-klasztorny po bożogrobcach w Miechowie doczekał się renowacji i będzie stanowił atrakcję turystyczną (Muzeum Ziemi Miechowskiej, centrum pielgrzymkowe). Papież Jan Paweł II w 1996r. nadał kościołowi miechowskiemu pw. Grobu Bożego miano bazyliki mniejszej.

Miechów w swej historii był świadkiem wielu dziejowych zdarzeń. Przez miasto przetoczyły się hordy tatarskie, najazdy szwedzkie, wielokrotne niszczycielskie pożary, walki z okresu powstania styczniowego (tragiczna bitwa miechowska z 17 lutego 1863r.), wpływ zaborców rosyjskich i austriackich, przemarsz I Kadrowej w 1914r., okupacja hitlerowska i wzmożony ruch partyzancki w okresie II wojny światowej.

Bez względu na sytuację dziejową i kolejne reformy administracyjne państwa polskiego Miechów zawsze pełnił w północnej części ziemi krakowskiej ważną rolę jako centrum urzędowe i komunikacyjne.

Odwiedzający obecnie miasto mają okazję przede wszystkim zwiedzić bazylikę Grobu Bożego, Grób Jerozolimski i zabudowania po bożogrobcach. Atrakcją turystyczną są również: modrzewiowy dworek Zacisze z 1784r., grób powstańców styczniowych na miejscowym cmentarzu, BWA Galeria Sztuki "U Jaksy” działająca w podziemiach klasztornych i wystawa prac słynnego malarza i rysownika międzywojennego Stefana Żechowskiego. Życie kulturalne Miechowa kształtują: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Galeria Sztuki "U Jaksy”, MDK i Państwowa Szkoła Muzyczna. Imprezy, które spopularyzowały miasto to Dni Miechowa, Miechowskie Dni Jerozolimy i Małopolski Festiwal Smaku.

W sąsiedztwie Miechowa, w otaczających go sołectwach znajdują się zabytki budownictwa sakralnego, m.in. w Siedliskach, Nasiechowicach, Sławicach, Przesławicach i świeckiego (młyny wodne w Miechowie, Przesławicach i Kamieńczycach). W rezerwacie przyrody "Złota Góra” można podziwiać roślinność stepową.

do góry