godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Wierzbica

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Wierzbica | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Wierzbica

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa zadania: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Wierzbica - jednostka ewidencyjna Kozłów”

Całkowita wartość zadania wynosi: 112 020,00 zł.

Zadanie pod nazwą „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Wierzbica - jednostka ewidencyjna Kozłów” zostało w całości sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 112 020,00 zł.

Dotacja celowa udzielona z budżetu Wojewody w projekcie planu finansowego na 2016 r. na realizacje zadań z zakresu geodezji i kartografii.
Zadanie ukończono 28 listopada 2016 r.

Zakres zadania obejmował między innymi, sporządzenie dokumentacji projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami w celu wydania decyzji o ustaleniu linii brzegowej, wykonanie czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków oraz uczestnictwo w wyłożeniu tego projektu oraz rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia.

do góry