godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Organizacje pozarządowe

"Kierując się zasadami partnerstwa, efektywności, jawności i pomocniczości, respektując odrębność i suwerenności zorganizowanych wspólnot obywateli, Rada Powiatu Miechowskiego uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność w zakresie przewidzianym w programie". - z przyjętego Programu Współpracy Powiatu Miechowskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

Cele Programu Współpracy Powiatu Miechowskiego z Organizacjami Pozarządowymi:

  • Kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
  • Integracja podmiotów polityki lokalnej, umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych.

Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenia

Uchwała Nr 122/295/21 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 19.08.2021 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych w wyniku rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych do zlecenia w 2021 roku organizacjom pozarządowym

Zarząd Powiatu Miechowskiego Ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych do zlecenia w 2021 roku organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020r., pozycja 1057 z późniejszymi zmianami.)

 

do góry