godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Organizacje pozarządowe

"Kierując się zasadami partnerstwa, efektywności, jawności i pomocniczości, respektując odrębność i suwerenności zorganizowanych wspólnot obywateli, Rada Powiatu Miechowskiego uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność w zakresie przewidzianym w programie". - z przyjętego Programu Współpracy Powiatu Miechowskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

Cele Programu Współpracy Powiatu Miechowskiego z Organizacjami Pozarządowymi:

  • Kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
  • Integracja podmiotów polityki lokalnej, umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych.

Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XLV/320/2022 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24.11.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, turystyki i sportu do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2023 r.

Uchwała Nr 198/535/23 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 20.04.2023 r. w sprawie powierzenia z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego pn. „Obchodzimy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000” z zakresu turystyki i krajoznawstwa - zaoferowanego przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem” w Książu Wielkim

Uchwała Nr 199/537/23 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 27.04.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych nadzorowanych przez Starostę Miechowskiego.docx 35.77KB Plik: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych nadzorowanych przez Starostę Miechowskiego.docx
docx Jak i kiedy organizacje pozarządowe stosują ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy..docx 21.96KB Plik: Jak i kiedy organizacje pozarządowe stosują ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy..docx
docx Oświadczenie dotyczęce ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.docx 17.1KB Plik: Oświadczenie dotyczęce ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.docx
do góry