godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Organizacje pozarządowe

"Kierując się zasadami partnerstwa, efektywności, jawności i pomocniczości, respektując odrębność i suwerenności zorganizowanych wspólnot obywateli, Rada Powiatu Miechowskiego uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność w zakresie przewidzianym w programie". - z przyjętego Programu Współpracy Powiatu Miechowskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

Cele Programu Współpracy Powiatu Miechowskiego z Organizacjami Pozarządowymi:

  • Kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
  • Integracja podmiotów polityki lokalnej, umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych.

Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XLV/320/2022 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24.11.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Ogłoszenia

Zarząd Powiatu Miechowskiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych do zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1327 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu Miechowskiego Ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych do realizacji przez Powiat Miechowski w 2023 roku

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych nadzorowanych przez Starostę Miechowskiego.docx 37.31KB Plik: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych nadzorowanych przez Starostę Miechowskiego.docx
do góry