godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Organizacje pozarządowe

"Kierując się zasadami partnerstwa, efektywności, jawności i pomocniczości, respektując odrębność i suwerenności zorganizowanych wspólnot obywateli, Rada Powiatu Miechowskiego uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność w zakresie przewidzianym w programie". - z przyjętego Programu Współpracy Powiatu Miechowskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

Cele Programu Współpracy Powiatu Miechowskiego z Organizacjami Pozarządowymi:

  • Kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
  • Integracja podmiotów polityki lokalnej, umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych.

Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenia

Ogłoszenie: Zarząd Powiatu Miechowskiego, zgodnie z artykułem 19a ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2022 r., pozycja 1327 z późniejszymi zmianami) zamieszcza ofertę złożoną w ramach trybu małych zleceń z pominięciem procedury konkursu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr 159/403/2022 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 19.05.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

Uchwała Nr 159/402/2022 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zlecenia do realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizacji pozarządowej

Uchwała Nr 153/378/22 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zlecenia do realizacji w 2022 r. zadań publicznych w zakresie kultury, turystyki i sportu organizacjom pozarządowym

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.docx 20.23KB Plik: Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.docx
docx Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych nadzorowanych przez Starostę Miechowskiego.docx 37.31KB Plik: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych nadzorowanych przez Starostę Miechowskiego.docx
do góry