godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Fundusz Dróg Samorządowych/Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K odc. I od km 4+703 do km 7+003, odc. II od km 7+003 do km 9+223 w miejscowości: Rzędowice, Mianocice

Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K odc. I od km 4+703 do km 7+003, odc. II od km 7+003 do km 9+223 w miejscowości: Rzędowice, Mianocice | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K odc. I od km 4+703 do km 7+003, odc. II od km 7+003 do km 9+223 w miejscowości: Rzędowice, Mianocice

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja Dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu celowego
Fundusz Dróg Samorządowych

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K odc. I od km 4+703 do km 7+003, odc. II od km 7+003 do km 9+223 w miejscowości: Rzędowice, Mianocice, Książ Wielki, powiat miechowski”

Dofinasowanie: 1 416 728,00 zł (według umowy o dofinasowanie) 1 383 738,60 zł (po zrealizowaniu zadnia)
Całkowita wartość inwestycji: 2 852 266,98 zł (według umowy o dofinasowanie) 3 106 688,43 zł (po zrealizowaniu zadnia)
długość odcinka: 4,520 km

Cel projektu:

Podniesienie paramentów technicznych drogi, zwiększenie komfortu komunikacji i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • budowę chodnika z kostki betonowej,
  • budowę peronów przystankowych komunikacji publicznej,
  • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,
  • wykonanie odwodnienia pasa drogowego - odtworzenie rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów do posesji i lokalnym umocnieniem skarp elementami betonowymi,
  • montaż wiat przystankowych,
  • wykonanie elementów oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego,
  • montaż znaku aktywnego D-6 przy przejściu dla pieszych,
  • wymianę barier stalowych, sprężystych,
  • wymianę opraw oświetlenia ulicznego.
do góry