godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Fundusz Dróg Samorządowych/Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja Dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu celowego
Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 1 209 243,00 zł (według umowy o dofinasowanie) 1 192 634,03 zł (po zrealizowaniu zadnia)
Całkowita wartość inwestycji: 2 459 138,88 zł (według umowy o dofinasowanie) 2 445 279,29 zł (po zrealizowaniu zadnia)
długość odcinka: 1,838 km

Cel projektu:

Podniesienie paramentów technicznych drogi, zwiększenie komfortu komunikacji i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych,
  • wzmocnienie konstrukcji drogi,
  • budowę peronów przystankowych komunikacji publicznej,
  • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,
  • wykonanie odwodnienia pasa drogowego - odtworzenie rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów do posesji,
  • wykonanie elementów oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego,
  • wymianę opraw oświetlenia ulicznego.
do góry