godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Fundusz Dróg Samorządowych/Przebudowa DP nr 1184 odc. I - (w km od 3+042 do km 5+756) odc. II - (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie

Przebudowa DP nr 1184 odc. I - (w km od 3+042 do km 5+756) odc. II - (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa DP nr 1184 odc. I - (w km od 3+042 do km 5+756) odc. II - (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja Dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu celowego
Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1184 odcinek I - (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II - (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 2 921 516,00 zł (według umowy o dofinasowanie) 2 913 786,36 zł (po zrealizowaniu zadnia)
Całkowita wartość inwestycji: 3 654 807,16 zł (według umowy o dofinasowanie) 3 693 578,69 zł (po zrealizowaniu zadnia)
długość odcinka: 3,141 km

Cel projektu:
Podniesienie paramentów technicznych drogi, zwiększenie komfortu komunikacji i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • wzmocnienie konstrukcji drogi (podniesienie nośności),
  • budowę peronów przystankowych komunikacji publicznej,
  • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym i utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi,
  • wykonanie odwodnienia pasa drogowego - odtworzenie rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów do posesji i lokalnym umocnieniem skarp elementami betonowymi,
  • montaż wiat przystankowych,
  • wykonanie elementów oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego,
  • wymianę barier stalowych, sprężystych,
  • wymianę opraw oświetlenia ulicznego.
do góry