godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Fundusz Dróg Samorządowych/Przebudowa DP nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w m. Miechów - Charsznica

Przebudowa DP nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w m. Miechów - Charsznica | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa DP nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w m. Miechów - Charsznica

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja Dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu celowego
Fundusz Dróg Samorządowych

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów - Charsznica, Powiat Miechowski”

Dofinasowanie: 443 934,05 zł
Całkowita wartość inwestycji: 349 312,00 zł
długość odcinka: 0,385 km

Cel projektu:
Podniesienie paramentów technicznych drogi, zwiększenie komfortu komunikacji i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • wybudowanie odcinka chodnika z kostki betonowej,
  • budowę nowej i przebudowę istniejącej zatoki postojowej,
  • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,
  • wykonanie odwodnienia pasa drogowego,
  • przebudowę zjazdów do posesji,
  • wykonanie elementów oznakowania poziomego,
  • wymianę oznakowania pionowego.
do góry