godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej/Przebudowa DP nr 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7 - Szczepanowice przez wieś, odc od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie

Przebudowa DP nr 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7 - Szczepanowice przez wieś, odc od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa DP nr 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7 - Szczepanowice przez wieś, odc od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja Dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7 - Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463

Dofinasowanie: 2 965 490,00 zł (wg umowy o dofinasowanie) 2 687 930,00 zł (po zrealizowaniu zadnia)
Całkowita wartość inwestycji: 6 641 135,59 zł (wg umowy o dofinasowanie) 6 360 113,17 zł (po zrealizowaniu zadnia)
długość odcinka: 7,463 km

Cel projektu:
Podniesienie paramentów technicznych drogi, zwiększenie komfortu komunikacji i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych,
 • budowę chodnika z kostki betonowej,
 • wzmocnienie konstrukcji drogi, poprzez wykonanie podbudowy w technologii recyklingu na zimno MCE,
 • budowę peronów przystankowych komunikacji publicznej,
 • budowę zatoki autobusowej,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,
 • utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi,
 • wykonanie odwodnienia pasa drogowego - odtworzenie rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów do posesji i lokalnym umocnieniem skarp elementami betonowymi,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego,
 • montaż znaku aktywnego D-6 przy przejściu dla pieszych,
 • wymianę barier stalowych, sprężystych,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi.
do góry