godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Fundusz Dróg Samorządowych/Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K relacji Chrapy - Przybysławice - Książ Wielki, odcinek Przybysławice - gr. gminy, dł.4,703km, w km 0+000 - 4+703

Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K relacji Chrapy - Przybysławice - Książ Wielki, odcinek Przybysławice - gr. gminy, dł.4,703km, w km 0+000 - 4+703 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K relacji Chrapy - Przybysławice - Książ Wielki, odcinek Przybysławice - gr. gminy, dł.4,703km, w km 0+000 - 4+703

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja Dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu celowego
Fundusz Dróg Samorządowych

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K relacji Chrapy - Przybysławice - Książ Wielki, odcinek Przybysławice - gr. gminy, dł.4,703km, w km 0+000 - 4+703”

Dofinasowanie: 3 186 487,51 zł (według umowy o dofinasowanie) 3 186 376,30 zł (po zrealizowaniu zadnia)
Całkowita wartość inwestycji: 2 225 306,00 zł (według umowy o dofinasowanie) 2 212 154,03 zł (po zrealizowaniu zadnia)
długość odcinka: 4,703 km

Cel projektu:

Podniesienie paramentów technicznych drogi, zwiększenie komfortu komunikacji i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • budowę chodnika z kostki betonowej,
 • lokalne wzmocnienie konstrukcji drogi (podniesienie nośności),
 • budowę zatoki przystankowej dla komunikacji publicznej,
 • budowę peronów przystankowych komunikacji publicznej,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,
 • wykonanie odwodnienia pasa drogowego - odtworzenie rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów do posesji i lokalnym umocnieniem skarp elementami betonowymi,
 • montaż wiat przystankowych,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego,
 • montaż znaku aktywnego D-6 przy przejściu dla pieszych,
 • wymianę barier stalowych, sprężystych,
 • wymianę opraw oświetlenia ulicznego.
do góry