godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa dr pow nr 1239K w km od 4+108,09 do km 6+952,98 (obiekt mostowy w km 6+925) w m. Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski

Przebudowa dr pow nr 1239K w km od 4+108,09 do km 6+952,98 (obiekt mostowy w km 6+925) w m. Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa dr pow nr 1239K w km od 4+108,09 do km 6+952,98 (obiekt mostowy w km 6+925) w m. Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+108,09 do km 6+952,98 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 5 567 497,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 11 318 853,80 zł
długość odcinka: 2,853 km

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych,
 • wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej MCE,
 • budowę chodnika z kostki betonowej z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • utwardzenie pobocza z kostki betonowej,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 • budowę peronów komunikacji publicznej,
 • przebudowę odwodnienia pasa drogowego (rowy przydrożne i zjazdy do nieruchomości),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wymianę oznakowania pionowego,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego,
 • wymianę stalowych barier sprężystych,
 • montaż segmentowych barierek ochronnych stalowych,
 • budowę zatoki autobusowej,
 • wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
 • remont obiektu mostowego w km 6+925.
do góry