godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Fundusz Dróg Samorządowych/Przebudowa DP nr 1155K relacji Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała w m. Ulina Wielka

Przebudowa DP nr 1155K relacji Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała w m. Ulina Wielka | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa DP nr 1155K relacji Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała w m. Ulina Wielka

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja Dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu celowego
Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1155K relacji Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała w m. Ulina Wielka, odc. od km 12+550 do km 13+535.31, dł. 985,31 m

Dofinasowanie: 1 089 635,00 zł (według umowy o dofinasowanie) 1 074 389,97 zł (po zrealizowaniu zadnia)
Całkowita wartość inwestycji: 1 828 285,04 zł (według umowy o dofinasowanie) 1 860 917,74 zł (po zrealizowaniu zadnia)
Długość odcinka: 0,985 km

Cel projektu:
Podniesienie paramentów technicznych drogi, zwiększenie komfortu komunikacji i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • budowę chodnika z kostki betonowej,
 • lokalne wzmocnienie konstrukcji drogi (podniesienie nośności),
 • budowę peronów przystankowych komunikacji publicznej,
 • utwardzenie pobocza kostka betonową,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie odwodnienia pasa drogowego-odtworzenie rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów do posesji i lokalnym umocnieniem skarp elementami betonowymi,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego,
 • montaż znaku aktywnego D-6 przy przejściu dla pieszych,
 • wymianę barier stalowych, sprężystych,
 • wymianę opraw oświetlenia ulicznego.
do góry