godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa drogi powiatowej 1211K (ul. Powstańców 1863 r.) w km od 1+080 do km 1+780 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski

Przebudowa drogi powiatowej 1211K (ul. Powstańców 1863 r.) w km od 1+080 do km 1+780 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej 1211K (ul. Powstańców 1863 r.) w km od 1+080 do km 1+780 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej 1211K (ul. Powstańców 1863 r.) w km od 1+080 do km 1+780 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 484 678,16 zł
Całkowita wartość inwestycji: 605 848,46 zł
Długość odcinka: 0,700 km
Data podpisania umowy: październik 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • przebudowę chodnika z kostki betonowej z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • budowę odcinka chodnika z kostki betonowej z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • wykonanie peronów przystankowych,
  • montaż wiat przystankowych,
  • wykonanie zatoki postojowej,
  • wykonanie przejścia dla pieszych z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego (doświetlenie przejścia dla pieszych, znaki aktywne D-6)
  • wykonanie oznakowania pionowego,
  • wykonanie elementów oznakowania poziomego (pasy wibracyjno-akustyczne).
do góry