godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa drogi powiatowej 1224K w km od 6+695 do km 6+840 w miejscowości Kalina Wielka, Powiat Miechowski

Przebudowa drogi powiatowej 1224K w km od 6+695 do km 6+840 w miejscowości Kalina Wielka, Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej 1224K w km od 6+695 do km 6+840 w miejscowości Kalina Wielka, Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej 1224K w km od 6+695 do km 6+840 w miejscowości Kalina Wielka, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 291 422,87 zł
Całkowita wartość inwestycji: 364 278,86 zł
Długość odcinka: 0,145 km
Data podpisania umowy: październik 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • wykonanie peronu komunikacji publicznej,
  • wykonanie zatoki parkingowej,
  • przebudowę odcinka odwodnienia pasa drogowego,
  • wykonanie przejścia dla pieszych z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego (doświetlenie przejścia dla pieszych, znaki aktywne D-6)
  • wykonanie oznakowania pionowego,
  • wykonanie elementów oznakowania poziomego (pasy wibracyjno-akustyczne).
do góry