godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa drogi powiatowej nr 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowości Wysocice, Powiat Miechowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowości Wysocice, Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowości Wysocice, Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowości Wysocice, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 1 417 638,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 522 723,15 zł
długość odcinka - 1,360 km

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej dł. 0,654 km,
 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej dł. 0,654 km,
 • wykonanie nowych odcinków chodnika z kostki betonowej o łącznej dł. 0,366 km,
 • wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej o łącznej dł. 0,274 km,
 • wykonanie utwardzonego pobocza z mieszanki mineralno - asfaltowej o łącznej dł. 0,726 km,
 • utwardzenie pozostałych poboczy kruszywem kamiennym - przebudowa peronu komunikacji publicznej,
 • przebudowa odwodnienia pasa drogowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmująca:
 • montaż lustra drogowego,
 • montaż separatorów ruchu,
 • wymiana oznakowania pionowego,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego,
 • wymiana stalowych barier sprężystych,
 • ustawienie stalowych barierek ochronnych, chodnikowych,
 • montaż wiaty przystankowej,
 • zabezpieczenie infrastruktury wodociągowej i teletechnicznej.
do góry