godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/Przebudowa dr. pow. nr 1184 odc. I - (od 3+042 do km 5+756) odc. II - (od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie

Przebudowa dr. pow. nr 1184 odc. I - (od 3+042 do km 5+756) odc. II - (od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa dr. pow. nr 1184 odc. I - (od 3+042 do km 5+756) odc. II - (od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


Przebudowa drogi powiatowej nr 1184 odcinek I - (w km od 3+042 do km 5+756) odcinek II - (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 389 828,52 zł
Całkowita wartość inwestycji: 3 693 578,69 zł
długość odcinka - 3,141 km

Cel projektu:
Podniesienie paramentów technicznych drogi, zwiększenie komfortu komunikacji i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

 • Zakres rzeczowy zadania obejmował:
  wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych,
 • wzmocnienie konstrukcji drogi (podniesienie nośności),
 • budowę peronów przystankowych komunikacji publicznej,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym i utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi,
 • wykonanie odwodnienia pasa drogowego - odtworzenie rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów do posesji i lokalnym umocnieniem skarp elementami betonowymi
 • montaż wiat przystankowych,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego,
 • wymianę barier stalowych, sprężystych,
 • wymianę opraw oświetlenia ulicznego.
do góry