godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa dr. pow. nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w m. Racławice, Janowiczki, Powiat Miechowski

Przebudowa dr. pow. nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w m. Racławice, Janowiczki, Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa dr. pow. nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w m. Racławice, Janowiczki, Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w miejscowości Racławice, Janowiczki, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 3 191 077,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 5 389 160,62 zł
długość odcinka - 2,981 km

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych,
 • wzmocnienie konstrukcji drogi w m. Janowiczki,
 • przebudowę istniejących chodników z kostki betonowej oraz budowę chodnika z kostki betonowej w m. Janowiczki (kontynuacja do wjazdu na Kopiec Kościuszki),
 • przebudowę zatoki autobusowej i parkingowej w m. Janowiczki
 • przebudowę peronów komunikacji publicznej na długości odcinka drogi 1235K,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,
 • wykonanie odwodnienia pasa drogowego w zakresie: budowa kanalizacji deszczowej, odtworzenie rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów do posesji,
 • wprowadzenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu poprzez:
  • wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w m. Janowiczki,
  • doświetlenie przejść dla pieszych,
  • montaż znaku aktywnego D-6 przy szkole w Racławicach,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego,
 • wymianę stalowych barier sprężystych.
do góry