godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w km od 5+560 do km 7+560 w miejscowości Rogów, Powiat Miechowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w km od 5+560 do km 7+560 w miejscowości Rogów, Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w km od 5+560 do km 7+560 w miejscowości Rogów, Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w km od 5+560 do km 7+560 w miejscowości Rogów, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 738 483,92 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 902 178,78 zł
długość odcinka - 2,000 km

Cel projektu:
Podniesienie paramentów technicznych drogi, zwiększenie komfortu komunikacji i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi (warstw podbudowy),
 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej dł. 2,000 km,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, szer. 0,75 - 1,25 wraz z powierzchniowym utrwaleniem na odcinku od km 5+560 do km 6+560,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi,
 • budowa peronów komunikacji publicznej,
 • w ramach przebudowy odwodnienia pasa drogowego zostanie wykonane:
 • profilowanie rowów przydrożnych z lokalnym umocnieniem skarp elementami betonowymi,
 • przebudowa przepustów pod koroną drogi,
 • przebudowa zjazdów do posesji,
 • w ramach rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu przewidziano:
 • wykonanie wyniesionego skrzyżowania DP 1183K z DP 1193K,
 • wymiana oznakowania pionowego,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego,
 • wymiana stalowych barier sprężystych,
 • montaż 3 szt. wiat przystankowych,
 • wymiana zużytych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
do góry