godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w km od 5+560 do km 7+560 w miejscowości Rogów, Powiat Miechowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w km od 5+560 do km 7+560 w miejscowości Rogów, Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w km od 5+560 do km 7+560 w miejscowości Rogów, Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w km od 5+560 do km 7+560 w miejscowości Rogów, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 2 519 773,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 5 039 546,96 zł
długość odcinka: 2,000 km

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej dł. 2,000 km,
 • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi (warstw podbudowy),
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, szer. 0,75 - 1,25,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi,
 • budowa peronów komunikacji publicznej,
 • przebudowa odwodnienia pasa drogowego,
 • poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego obejmująca wykonanie wyniesionego skrzyżowania DP 1183K z DP 1193K,
 • wymiana oznakowania pionowego,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego,
 • wymiana stalowych barier sprężystych,
 • montaż 3 szt. wiat przystankowych,
 • wymiana zużytych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
do góry