godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 298 649,90 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 872 553,80 zł
długość odcinka - 0,592 km

Cel projektu:
Podniesienie paramentów technicznych drogi, zwiększenie komfortu komunikacji i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych,
 • przebudowę istniejących chodników oraz budowę nowego chodnika z kostki betonowej, wibroprasowanej na długości Dworca autobusowego,
 • wymianę krawężników granitowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej,
 • w ramach rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu:
  • wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w sąsiedztwie Dworca autobusowego,
  • wykonanie oświetlenia w/w przejścia dla pieszych,
  • zamontowanie znaku aktywnego D-6 typu „kroczący pieszy”,
 • wykonanie oznakowania poziomego,
 • wymianę oznakowania pionowego.
do góry