godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Remont dr pow nr 1189K na odcinku I - w km od 3+000 do km 3+700 na odcinku II - w km od 3+800 do km 4+398 w miejscowości Pstroszyce I i Siedliska

Remont dr pow nr 1189K na odcinku I - w km od 3+000 do km 3+700 na odcinku II - w km od 3+800 do km 4+398 w miejscowości Pstroszyce I i Siedliska | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont dr pow nr 1189K na odcinku I - w km od 3+000 do km 3+700 na odcinku II - w km od 3+800 do km 4+398 w miejscowości Pstroszyce I i Siedliska

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Remont drogi powiatowej nr 1189K na odcinku I - w km od 3+000 do km 3+700 na odcinku II - w km od 3+800 do km 4+398 w miejscowości Pstroszyce I i Siedliska, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 973 387,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 216 734,61 zł
długość odcinka: 1,298 km
Data podpisania umowy: wrzesień 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej (warstwa ścieralna) o łącznej długości 1,298 km,
  • wykonanie warstwy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej na długości 1,298 km,
  • odbudowę krawędzi korpusu drogi na długości odcinka,
  • wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej MCE na długości 1,298 km,
  • utwardzenie obustronnych poboczy kruszywem kamiennym na długości odcinka,
  • wymiana stalowych barier energochłonnych.
do góry