godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Małoszów - Janowice nr 1214K w miejscowości Maciejów, w km 6+005 - 6+040, w km 6+400 - 6+415

Remont drogi powiatowej Małoszów - Janowice nr 1214K w miejscowości Maciejów, w km 6+005 - 6+040, w km 6+400 - 6+415 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Małoszów - Janowice nr 1214K w miejscowości Maciejów, w km 6+005 - 6+040, w km 6+400 - 6+415

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Małoszów - Janowice nr 1214K w miejscowości Maciejów, w km 6+005 - 6+040, w km 6+400 - 6+415

Dofinasowanie: 47 563,00 zł   
Całkowita wartość inwestycji: 76 164,37 zł

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1214K relacji Małoszów - Janowice jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Małoszów - Janowice nr 1214K w miejscowości Maciejów, w km 6+005 - 6+040, w km 6+400 - 6+415 obejmował:

w km 6+005-6+040
Roboty ziemne

 • rozebranie uszkodzonego korpusu drogowego z odwozem urobku.

Odbudowa korpusu drogowego

 • zabezpieczenie korpusu drogowego poprzez wykonanie ławy betonowej oporowej.

w km 6+400-6+415
Roboty rozbiórkowe

 • rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej,
 • rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego.

Roboty ziemne

 • rozebranie korpusu drogowego z odwozem urobku,
 • zagęszczenie nasypu,
 • zabezpieczenie skarpy nasypu przy pomocy koszy kamiennych.

Odbudowa korpusu drogowego

 • ułożenie warstwa z niesortu wielkogabarytowego,
 • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z niesortu kamiennego oraz materiału z rozbiórki podbudowy drogi,
 • wykonanie warstwy przepuszczalna z piasku,
 • wykonanie dolnej warstwy podbudowa z kruszywa łamanego,
 • wykonanie górnej warstwy podbudowa z kruszywa łamanego.

Odtworzenie nawierzchni jezdni

 • wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno asfaltową,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
do góry