godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała nr 1155K w miejscowości Ulina Wielka, w km 11 +100-12+500

Remont drogi powiatowej Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała nr 1155K w miejscowości Ulina Wielka, w km 11 +100-12+500 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała nr 1155K w miejscowości Ulina Wielka, w km 11 +100-12+500

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała nr 1155K w miejscowości Ulina Wielka, w km 11 +100-12+500

Dofinasowanie: 138 838,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 237 838,34 zł 

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1155K relacji Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.
Remont drogi powiatowej Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała nr 1155K w miejscowości Ulina Wielka, w km 11 +100-12+500 obejmował:

Roboty przygotowawcze

  • Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi - naprawa uszkodzonych poboczy.

Nawierzchnie

  • Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wyrównanie uszkodzonej nawierzchni,
  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wykonanie warstwy ścieralnej w celu zabezpieczenia podbudowy przed rozmyciem.

Pobocza

  • Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, odtworzenie konstrukcji poboczy,
  • Wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni pobocza emulsja asfaltowa i grysami.
do góry