godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont DP Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w m. Przybysławice i Witowice

Remont DP Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w m. Przybysławice i Witowice | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont DP Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w m. Przybysławice i Witowice

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Przybysławice w km 3+080 do km 6+080, w miejscowości Witowice w km 7+582 do km 7+802

Dofinasowanie: 407 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 566 731,11 zł

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1174K relacji Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Przybysławice w km 3+080 do km 6+080, w miejscowości Witowice w km 7+582 do km 7+802 obejmował:

Roboty przygotowawcze

  • Roboty ziemne - naprawa uszkodzonych poboczy, ścięcie i wyprofilowanie.

Nawierzchnie

  • Wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym,
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Pobocza

  • Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustronnych,
  • Naprawa i zabezpieczenie podmytej krawędzi jezdni,
  • Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.
do góry