godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont DP Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice -Szczepanowice nr 1174K w m. Witowice, w km 7+172 - 7+582, w km 7+802 - 8+217

Remont DP Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice -Szczepanowice nr 1174K w m. Witowice, w km 7+172 - 7+582, w km 7+802 - 8+217 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont DP Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice -Szczepanowice nr 1174K w m. Witowice, w km 7+172 - 7+582, w km 7+802 - 8+217

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice -Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Witowice, w km 7+172 - 7+582, w km 7+802 - 8+217

Dofinasowanie: 143 749,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 200 094,09 zł

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1174K relacji Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Witowice, w km 7+172-7+582, w km 7+802-8+217 obejmował:

Roboty przygotowawcze

  • naprawa uszkodzonych poboczy, polegająca na ścięciu i wyprofilowaniu do wymaganego spadku wraz z zagęszczeniem.

Nawierzchnie

  • wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem upłynnionym,
  • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Pobocza

  • wykonanie koryta w miejscu podmytej krawędzi jezdni,
  • naprawa i zabezpieczenie podmytej krawędzi jezdni, kruszywem kamiennym,
  • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym obustronnie.
do góry