godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki, Dziemięrzyce w km 10+650 - 11+497

Remont drogi powiatowej Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki, Dziemięrzyce w km 10+650 - 11+497 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki, Dziemięrzyce w km 10+650 - 11+497

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki, Dziemięrzyce w km 10+650 - 11+497

Dofinasowanie: 154 350,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 192 941,95 zł

Cel projektu:

Celem remontu drogi powiatowej 1234K relacji Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki, Dziemięrzyce w km 10+650-11+497 obejmował:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

  • Ścinanie poboczy mechanicznie - ścięcie poboczy,
  • Wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza wraz z odwozem ziemi.

Nawierzchnia

  • Wykonanie warstwy profilująco - wzmacniającej z betonu asfaltowego,
  • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

Roboty wykończeniowe

  • Odbudowa zniszczonych poboczy kruszywem kamiennym,
  • Plantowanie poboczy, obustronne.
do góry