godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice nr 1173K w miejscowości Wysocice w km 0+500 - 0+716

Remont drogi powiatowej Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice nr 1173K w miejscowości Wysocice w km 0+500 - 0+716 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice nr 1173K w miejscowości Wysocice w km 0+500 - 0+716

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice nr 1173K w miejscowości Wysocice w km 0+500 - 0+716

Dofinasowanie: 53 646,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 67 059,55 zł

Cel projektu:

Celem remontu drogi powiatowej 1173K relacji Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice nr 1173K w miejscowości Wysocice w km 0+500 - 0+716 obejmował:

Roboty ziemne i rozbiórkowe

  • Ścięcie poboczy,
  • Odbudowa rozmytej krawędzi jezdni - koryto pod konstrukcję korpusu drogi, rozjazd,
  • Profilowanie i zagęszczenie podłoża - odbudowa rozmytej krawędzi jezdni - koryto podkonstrukcję korpusu drogi,
  • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnia

  • Wykonanie warstwy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej,
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Pobocza

  • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym,
  • Plantowanie poboczy.
do góry