godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Kalina Rędziny - Kropidło - Gluzy - Działoszyce nr 1225K w miejscowości Słupów w km 16+698 - 17+115

Remont drogi powiatowej Kalina Rędziny - Kropidło - Gluzy - Działoszyce nr 1225K w miejscowości Słupów w km 16+698 - 17+115 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Kalina Rędziny - Kropidło - Gluzy - Działoszyce nr 1225K w miejscowości Słupów w km 16+698 - 17+115

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Kalina Rędziny - Kropidło - Gluzy - Działoszyce nr 1225K w miejscowości Słupów w km 16+698 - 17+115

Dofinasowanie:181 810,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 227 263,82 zł

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1225K relacji Kalina Rędziny - Kropidło - Gluzy - Działoszyce jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Kalina Rędziny - Kropidło - Gluzy - Działoszyce nr 1225K w miejscowości Słupów w km 16+698 - 17+115 obejmował:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

  • Odtworzenie uszkodzonej konstrukcji korpusu drogi - koryto pod konstrukcję drogi,
  • Profilowanie koryta wraz z zagęszczeniem.

Podbudowy

  • Warstwa odsączająca z piasku,
  • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, warstwawa dolna,
  • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie warstwa górna.

Nawierzchnia

  • Wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem drogowym,
  • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

Roboty wykończeniowe

  • Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego, obustronnie,
  • Plantowanie poboczy obustronnie, ręcznie.
do góry