godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Kozłów - Przybysławice - Łazy nr 1183 K w miejscowości Przybysławice w km 7+560 - 8+800

Remont drogi powiatowej Kozłów - Przybysławice - Łazy nr 1183 K w miejscowości Przybysławice w km 7+560 - 8+800 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Kozłów - Przybysławice - Łazy nr 1183 K w miejscowości Przybysławice w km 7+560 - 8+800

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Kozłów - Przybysławice - Łazy nr 1183 K w miejscowości Przybysławice w km 7+560 - 8+800

Celem remontu drogi powiatowej 1183K relacji Kozłów - Przybysławice - Łazy w miejscowości Przybysławice była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

  • Ścinanie poboczy mechanicznie - ścięcie poboczy 

Nawierzchnia

  • Wykonanie warstwy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej
  • Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

Pobocza

  • Odbudowa zniszczonych poboczy kruszywem stabilizowanym cementem
  • Plantowanie poboczy, obustronne

Oznakowanie

  • Wykonanie oznakowania pionowego

Dofinasowanie: 398 235,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 543 710,43 zł
Długość odcinka: 1,240 km
Data podpisania umowy: grudzień 2023 r.

Inwestycja dofinansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinasowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

 

do góry