godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Nieszków - Toporów - Kościejów nr 1230K w miejscowościach Nieszków, Słupów, Kościejów w km 2+600 - 3+533 i km 8+283 - 9+283

Remont drogi powiatowej Nieszków - Toporów - Kościejów nr 1230K w miejscowościach Nieszków, Słupów, Kościejów w km 2+600 - 3+533 i km 8+283 - 9+283 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Nieszków - Toporów - Kościejów nr 1230K w miejscowościach Nieszków, Słupów, Kościejów w km 2+600 - 3+533 i km 8+283 - 9+283

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Nieszków - Toporów - Kościejów nr 1230K w miejscowościach Nieszków, Słupów, Kościejów w km 2+600 - 3+533 i km 8+283 - 9+283

Celem remontu drogi powiatowej 1230K relacji Nieszków - Toporów - Kościejów w miejscowościach Nieszków, Słupów, Kościejów była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

 • Ścinanie poboczy mechanicznie

Nawierzchnia

 • Wykonanie warstwy profilującej z kruszywa kamiennego
 • Wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej
 • Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

Pobocza

 • Odbudowa zniszczonych poboczy:
  •  kruszywem kamiennym
  • kruszywem stabilizowanym cementem
 • Plantowanie poboczy, obustronne

Oznakowanie

 • Wykonanie oznakowania pionowego

Dofinasowanie: 761 216,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 022 031,56 zł
Długość odcinka: 1,933 km
Data podpisania umowy: grudzień 2023 r.

Inwestycja dofinansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinasowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

do góry