godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Remont drogi powiatowej nr 1187K w km od 0+000 do km 0+584 w miejscowości Podmiejska Wola i Chodów, Powiat Miechowski

Remont drogi powiatowej nr 1187K w km od 0+000 do km 0+584 w miejscowości Podmiejska Wola i Chodów, Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej nr 1187K w km od 0+000 do km 0+584 w miejscowości Podmiejska Wola i Chodów, Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Remont drogi powiatowej nr 1187K w km od 0+000 do km 0+584 w miejscowości Podmiejska Wola i Chodów, Powiat Miechowski

Dofinasowanie: 451 157,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 644 510,78 zł
długość odcinka: 0,584 km

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej dł. 0,584 km,
  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej dł. 0,584 km,
  • odbudowę korpusu drogi,
  • wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego,
  • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym o łącznej dł. 1,168 km,
  • wykonanie odwodnienia drogi w postaci:
    • rowu przydrożnego na dł. 0,546 km,
    • ścieku z elementów betonowych (korytko odwadniające) na dł. 0,04 km.
do góry