godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Raszówek, Kropidło, Rędziny Zbigalskie w km 0+400 - 1+130

Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Raszówek, Kropidło, Rędziny Zbigalskie w km 0+400 - 1+130 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Raszówek, Kropidło, Rędziny Zbigalskie w km 0+400 - 1+130

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Raszówek, Kropidło, Rędziny Zbigalskie w km 0+400 - 1+130

Cel projektu: 

Celem remontu drogi powiatowej powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Raszówek, Kropidło, Rędziny Zbigalskie była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania: 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

  • Ścinanie poboczy mechanicznie - ścięcie poboczy
  • Odbudowa rowu przydrożnego 

Podbudowa

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym

Nawierzchnia

  • Wykonanie warstwy profilująco - wzmacniającej z betonu asfaltowego
  • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego Roboty wykończeniowe
  • Odbudowa zniszczonych poboczy kruszywem kamiennym
  • Plantowanie poboczy, obustronne

Dofinasowanie: 299 808,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 434 247,71 zł
Długość odcinka: 1,400 km
Data podpisania umowy: listopad 2023 r.

Inwestycja dofinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinasowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

do góry