godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650

Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650

Dofinasowanie: 93 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 117 409,65 zł 

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1137K relacji Boża Wola - Jeżówka - Tczyca jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650 obejmował:

Roboty przygotowawcze

  • Roboty ziemne - naprawa uszkodzonych poboczy, ścięcie i wyprofilowanie.

Nawierzchnie

  • Wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym,
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Pobocza

Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustronnie,

Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.

do góry