godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Brzuchania przez wieś nr 1213K w miejscowości Brzuchania w km od 0+025 do 1+450

Remont drogi powiatowej Brzuchania przez wieś nr 1213K w miejscowości Brzuchania w km od 0+025 do 1+450 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Brzuchania przez wieś nr 1213K w miejscowości Brzuchania w km od 0+025 do 1+450

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Brzuchania przez wieś nr 1213K w miejscowości Brzuchania w km od 0+025 do 1+450

Celem remontu drogi powiatowej 1213K relacji Brzuchania przez wieś jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont nawierzchni drogi powiatowej 1213K Brzuchania przez wieś na odcinku od 0+025 do 1+450 obejmuje:

  • Frezowanie profilujące zniszczonej nawierzchni bitumicznej średnio 4 cm,
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej w ilości 75 kg/m2 dla ruchu KR-3,
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej dla ruchu KR-3, grubości 4 cm,
  • Obustronne odbudowanie rozmytych poboczy o szerokości 0,75 m.

Dofinasowanie: 304 930,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 381 173,86 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

do góry