godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Chodów - Dziadówki - Strzeżów II nr 1189K w miejscowości Chodów, w km 0+120 - 0+310

Remont drogi powiatowej Chodów - Dziadówki - Strzeżów II nr 1189K w miejscowości Chodów, w km 0+120 - 0+310 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Chodów - Dziadówki - Strzeżów II nr 1189K w miejscowości Chodów, w km 0+120 - 0+310

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Chodów - Dziadówki - Strzeżów II nr 1189K w miejscowości Chodów, w km 0+120 - 0+310

Dofinasowanie: 46 570,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 67 026,24 zł

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1189K relacji Chodów - Dziadówki - Strzeżów jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Chodów - Dziadówki - Strzeżów II nr 1189K w miejscowości Chodów, w km 0+120-0+310 obejmował:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

 • naprawa uszkodzonych poboczy, polegająca na ścięciu i wyprofilowaniu do wymaganego spadku wraz z zagęszczeniem,
 • rozebranie korpusu drogowego pod sączek drenarski,
 • rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej.

Odbudowa korpusu drogowego

 • odbudowa rozmytego korpusu drogowego z niesortu kamiennego,
 • zabezpieczenie korpusu drogowego poprzez wykonanie ławy betonowej oporowej,
 • wykonanie sączka drenarskiego z rury PCV,
 • umocnienie skarp płytami betonowymi.

Nawierzchnie

 • korekta zniszczonego profilu poprzecznego jezdni,
 • wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem upłynnionym - korekta spadku poprzecznego jezdni,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Pobocza

 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym obustronnie.

 

do góry