godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Kozłów - Kępie - Charsznica nr 1180K w miejscowości Przysieka w km 0+000 - 3+100

Remont drogi powiatowej Kozłów - Kępie - Charsznica nr 1180K w miejscowości Przysieka w km 0+000 - 3+100 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Kozłów - Kępie - Charsznica nr 1180K w miejscowości Przysieka w km 0+000 - 3+100

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Kozłów - Kępie - Charsznica nr 1180K w miejscowości Przysieka w km 0+000 - 3+100

Dofinasowanie: 900 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 572 344,06 zł

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1180K relacji Kozłów - Kępie - Charsznica jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Kozłów - Kępie - Charsznica nr 1180K w  miejscowości Przysieka w km 0+000 - 3+100 obejmował:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
 • Ścięcie poboczy,
 • Rozebranie chodników z płyt betonowych,
 • Rozebranie krawężników betonowych,
 • Rozebranie obrzeży betonowych,
 • Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami,
 • Rozebranie nawierzchni z trylinki,
 • Frezowanie nawierzchni na skrzyżowaniu,
 • Frezowanie profilujące nawierzchni.

Roboty ziemne

 • Wykonanie koryta pod krawężniki, konstrukcje chodnika, skrzyżowania.

Podbudowy

 • Profilowanie podłoża pod konstrukcje chodnika,
 • Wykonanie warstwy odsączającej pod konstrukcje chodnika, nawierzchnię na skrzyżowania,
 • Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna na skrzyżowaniu,
 • Wykonanie podbudowy kruszyw łamanych, warstwa górna pod chodnikiem, skrzyżowaniem,
 • Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, asfaltową.

Elementy uliczne

 • Wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża,
 • Ustawienie krawężników betonowych,
 • Ustawienie obrzeży betonowych,
 • Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, wibroprasowanej.

Nawierzchnia

 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa.

Roboty wykończeniowe

 • Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym,
 • Plantowanie poboczy z gruntu.
do góry