godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Raszówek - Dosłońce - Miroszów nr 1232K w miejscowości Dosłońce, w km 2+175 - 2+905

Remont drogi powiatowej Raszówek - Dosłońce - Miroszów nr 1232K w miejscowości Dosłońce, w km 2+175 - 2+905 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Raszówek - Dosłońce - Miroszów nr 1232K w miejscowości Dosłońce, w km 2+175 - 2+905

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Raszówek - Dosłońce - Miroszów nr 1232K w miejscowości Dosłońce, w km 2+175 - 2+905

Dofinasowanie: 81 161,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 152 941,48 zł

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1232K relacji Raszówek - Dosłońce - Miroszów jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Raszówek - Dosłońce - Miroszów nr 1232K w miejscowości Dosłońce, w km 2+175 - km 2+905 obejmował:

Roboty przygotowawcze

  • Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi - przeprofilowanie podbudowy.

Podbudowy

  • Wyrównanie istniejącej podbudowy - uzupełnienie ubytków w podbudowie i przy krawędziach nawierzchni bitumicznej,
  • Podbudowy z kruszyw - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnia

  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - wykonanie w-wy ścieralnej w celu zabezpieczenia podbudowy.

Roboty wykończeniowe

  • Plantowanie poboczy z zagęszczeniem.
do góry