godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Raszówek, w km 0+000 - 0+800

Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Raszówek, w km 0+000 - 0+800 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Raszówek, w km 0+000 - 0+800

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Raszówek, w km 0+000 - 0+800

Dofinasowanie: 262 118,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 432 121,45 zł

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1228K relacji Raszówek - Zagorzany jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Raszówek, w km 0+000-0+800 obejmował:

Roboty przygotowawcze

 • rozebranie zniszczonej konstrukcji drogi,
 • wykonanie robót ziemnych na rozmytych poboczach drogi,
 • odwóz nadmiaru gruntu,
 • profilowanie i zagęszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Podbudowy

 • warstwy odsączające - zagęszczenie z piasku,
 • zabezpieczenie geowłókniną koryta pod warstwy konstrukcyjne, separacja i zabezpieczenie antyerozyjne,
 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego,
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego.

Nawierzchnia

 • wykonanie warstwywy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego ścisłego wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem upłynnionym.

Roboty wykończeniowe

 • plantowanie z zagęszczeniem poboczy gruntowych, zabezpieczenie krawędzi jezdni,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym obustronnie.
do góry