godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Rędziny Zbigalskie w km 0+800 - 1+850

Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Rędziny Zbigalskie w km 0+800 - 1+850 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Rędziny Zbigalskie w km 0+800 - 1+850

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Przybysławice w km 3+080 do km 6+080, w miejscowości Witowice w km 7+582 do km 7+802

Dofinasowanie: 90 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 333 851,89 zł

Cel projektu: 
Celem remontu drogi powiatowej 1228K relacji Raszówek - Zagorzany jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Raszówek - Zagorzany nr 1228K w miejscowości Rędziny Zbigalskie, w km 0 +800- 1+850 obejmował:

Roboty przygotowawcze

  • Roboty ziemne - mechaniczne wykonanie wykopów,
  • Roboty ziemne wykonanie nasypów z zagęszczeniem gruntu warstwami,
  • Odwóz nadmiaru gruntu,
  • Profilowanie i zagęszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Podbudowa

  • Zabezpieczenie geowłókniną koryta pod warstwy konstrukcyjne,
  • Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z żużla wielkopiecowego,
  • Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
  • Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego.

Nawierzchnie

  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wykonanie warstwy ścieralnej z BA wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem.

Roboty wykończeniowe

Plantowanie poboczy z zagęszczeniem, mechanicznym.

do góry