godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Słaboszów - Gluzy nr 1229K w miejscowości Dziaduszyce w km 0+000 - 0+320

Remont drogi powiatowej Słaboszów - Gluzy nr 1229K w miejscowości Dziaduszyce w km 0+000 - 0+320 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Słaboszów - Gluzy nr 1229K w miejscowości Dziaduszyce w km 0+000 - 0+320

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Słaboszów - Gluzy nr 1229K w miejscowości Dziaduszyce w km 0+000 - 0+320

Dofinasowanie: 79 330,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 99 168,01 zł 

Cel projektu: 
Celem remontu drogi powiatowej 1229K relacji Słaboszów - Gluzy jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Słaboszów - Gluzy nr 1229K w miejscowości Dziaduszyce w km 0+000 - 0+320 obejmował:

Roboty ziemne i rozbiórkowe

  • Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • Ścięcie poboczy,
  • Odbudowa rozmytej krawędzi jezdni - koryto pod konstrukcję korpusu drogi,
  • Profilowanie i zagęszczenie podłoża - odbudowa rozmytej krawędzi jezdni - koryto podkonstrukcję korpusu drogi,
  • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnia

  • Wykonanie warstwy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej,
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Pobocza

  • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym,
  • Plantowanie poboczy.
do góry