godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remont drogi powiatowej Słaboszów - Iżykowice nr 1223K w miejscowości Cyprianów w km 0+000 - 0+770

Remont drogi powiatowej Słaboszów - Iżykowice nr 1223K w miejscowości Cyprianów w km 0+000 - 0+770 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remont drogi powiatowej Słaboszów - Iżykowice nr 1223K w miejscowości Cyprianów w km 0+000 - 0+770

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana ze środków Budżetu Państwa
Usuwanie Skutków Zdarzeń Noszących Zmaniona Klęsk Żywiołowych

Inwestycja pod nazwą: Remont drogi powiatowej Słaboszów - Iżykowice nr 1223K w miejscowości Cyprianów w km 0+000 - 0+770

Dofinasowanie: 153 580,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 191 957,74 zł

Cel projektu:
Celem remontu drogi powiatowej 1223K relacji Słaboszów - Iżykowice jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Remont drogi powiatowej Słaboszów - Iżykowice nr 1223K w miejscowości Cyprianów w km 0+000 - 0+770 obejmował:

Roboty ziemne i rozbiórkowe

  • Ścinanie poboczy mechanicznie, obustronne,
  • Odbudowa rozmytej krawędzi jezdni - koryto pod konstrukcję korpusu drogi, rozjazd,
  • Profilowanie i zagęszczenie podłoża - odbudowa rozmytej krawędzi jezdni - koryto podkonstrukcję korpusu drogi,
  • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnia

  • Wykonanie warstwy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Pobocza

  • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym,
  • Plantowanie poboczy.
do góry