godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych/Remontu drogi powiatowej Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki nr 1234K w miejscowości Dziemięrzyce w km 7+997 - 9+397

Remontu drogi powiatowej Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki nr 1234K w miejscowości Dziemięrzyce w km 7+997 - 9+397 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Remontu drogi powiatowej Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki nr 1234K w miejscowości Dziemięrzyce w km 7+997 - 9+397

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja pod nazwą: Remontu drogi powiatowej Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki nr 1234K w miejscowości Dziemięrzyce w km 7+997 - 9+397

Cel projektu: 

Celem remontu drogi powiatowej 1234K relacji Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy zadania: 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

  • Ścinanie poboczy mechanicznie - ścięcie poboczy 

Nawierzchnia

  • Wykonanie warstwy profilująco - wzmacniającej z betonu asfaltowego
  • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Roboty wykończeniowe

  • Odbudowa zniszczonych poboczy kruszywem kamiennym
  • Plantowanie poboczy, obustronne

Dofinasowanie: 450 798,53 zł
Całkowita wartość inwestycji: 581 108,00 zł
Długość odcinka: 1,400 km
Data podpisania umowy: listopad 2023 r.

Inwestycja dofinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinasowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

do góry